Käyttöehdot

 1. Yleistä

Stabenfeldt Digital tarjoaa tilauspalvelun, jonka kautta palvelun käyttäjät pääsevät sovellukseen, jossa he voivat lukea lehtiä ja pelata kehittäviä pelejä (jäljempänä erikseen ”palvelu” ja yhdessä ”palvelut”) ja joka on käytettävissä Penny & Friends -sovelluksen ja GIRL:IT-sovelluksen(jäljempänä ”sovellukset”) ja verkkosivuston (jäljempänä ”verkkosivusto”) www.stabenfeldtdigital.fi kautta. Nämä yleiset käyttöehdot toimivat palvelun käytön sopimuksena sinun ja Stabenfeldt Digitalin välillä. Palvelujen käyttö edellyttää, että suostut noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Luomalla käyttäjätilin hyväksyt sen, että olet sitoutunut noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja.

 1. Ikäraja

Voit hyväksyä nämä yleiset käyttöehdot ja päästä käyttämään Stabenfeldt Digitalin palveluja, jos olet vähintään 18-vuotias tai jos saat suostumuksen niiden hyväskymiseen huoltajaltasi.

 1. Käyttäjätilin rekisteröinti

Pääset käyttämään palvelujen sisältöä, kun rekisteröidyt käyttäjäksi ja luot käyttäjätilin (jäljempänä ”tili”) rekisteröimällä sähköpostiosoitteen verkkosivustolla www.stabenfeldtdigital.fi. Tilin voi luoda vain voimassa olevalla sähköpostiosoitteella. Palvelujen tietyn käyttäjän profiiliin mahdollisesti liitetyt muut profiilit linkitetään käyttäjän pääasialliseen tiliin, ja käyttäjä saa yhteistilin olennaiset tiedot. Voit muuttaa määrittämääsi sähköpostiosoitetta kirjautumalla sisään tilillesi verkkosivustolla. Olet vastuussa antamiesi henkilötietojen oikeellisuudesta sekä siitä, ettei kukaan ulkopuolinen saa käyttöönsä sisäänkirjautumistietojasi tai salasanaasi.

 1. Palvelujen käytön edellytykset

Palvelut edellyttävät internet-yhteyttä sekä App Storen ja Google Playn kautta saatavaa sovellusta tablettitietokoneille ja matkapuhelimille. App Storesta ja Google Playsta löytyy tietoa käyttöjärjestelmän vaatimuksista Stabenfeldt Digitalin sovellusten suhteen. Stabenfeldt Digital ei ole vastuussa virheistä ja/tai viiveistä, joita voi aiheutua laitteidesi, ohjelmistojesi ja/tai internet-yhteytesi riittämättömyydestä. Stabenfeldt Digital pidättää itsellään oikeuden muuttaa teknisiä vaatimuksia ajoittain. Tiliin kytkettyjen laitteiden tai profiilien määrää koskevat tietyt rajoitukset. Katso ajantasaiset tarjoukset ja ehdot verkkosivustolta www.stabenfeldtdigital.fi.

 1. Hinta ja maksaminen

Katso voimassa olevat hinnat verkkosivustolta. Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa mukaan lukien sovellettava arvonlisäverokanta. Tässä kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi maksat verkko-operaattorisi tietoliikennemaksut, jotka eivät kuulu näiden yleisten käyttöehtojen soveltamisalaan. Uusi käyttäjä suorittaa maksun heti kokeilujakson päätyttyä. Maksu suoritetaan annetulla maksutavalla. Tämän jälkeen tilausmaksu maksetaan aina etukäteen 30 päivän välein. Tämä tarkoittaa, että sinua veloitetaan säännöllisesti, kunnes peruutat tilauksesi. Jos maksua ei voida veloittaa, koska korttisi ei ole voimassa tai koska maksutilillä ei ole riittävästi katetta taikka jostakin muusta syystä, etkä päivitä maksutietojasi tai sulje tiliäsi, Stabenfeldt Digital voi evätä pääsysi palveluun, kunnes Stabenfeldt Digital on saanut maksun, taikka Stabenfeldt Digital voi peruuttaa tilauksesi. Jos maksu on myöhässä, Stabenfeldt Digitalilla on oikeus periä viivästymiskorko, muistutus- ja perintäkulut sekä muut mahdolliset kulut sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Muutokset

Stabenfeldt Digital pidättää oikeuden muuttaa palvelujen hintoja tai ehtoja mukaan lukien nämä yleiset käyttöehdot, jos se on tarpeen merkittävien olosuhteiden muutosten, palvelujen tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutosten tai muiden hyväksyttävien syiden vuoksi. Muutetuista hinnoista tai ehdoista ilmoitetaan sähköpostitse tai viestillä kyseisessä palvelussa, ja ne voidaan julkaista myös verkkosivustolla. Muutos tulee voimaan seuraavan tilausjakson yhteydessä, mutta aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksen lähettämisestä. Jos et hyväksy muutosta, voit peruuttaa tilauksesi nykyisen tilausjakson lopussa, jos ilmoitat Stabenfeldt Digitalille viimeistään yhtä päivää ennen tilauksen uusimista, että haluat lopettaa tilauksesi. Stabenfeldt Digitalilla on oikeus muuttaa hintojaan tai ehtojaan välittömästi valuuttakurssin, verojen, arvonlisäveron, julkisten maksujen, viranomaisten päätösten, lain tai muun lainsäädännön muutoksen perusteella, jos ne velvoittavat Stabenfeldt Digitalin tekemään muutoksia tai vaikuttavat merkittävästi Stabenfeldt Digitalin kustannuksiin. Jos et hyväksy tällaista hinnan tai ehtojen muutosta, voit peruuttaa tilauksen, kun uudet ehdot tulevat voimaan, ilmoittamalla asiasta Stabenfeldt Digitalille. Muutoksista, joista on ilmeistä hyötyä sinulle käyttäjänä, ei tarvitse ilmoittaa sinulle, ja ne voivat astua voimaan välittömästi, eivätkä ne anna sinulle oikeutta olla noudattamatta näitä yleisiä käyttöehtoja.

 1. Kokeilujakso ja kampanjat

Stabenfeldt Digital julkaisee ajoittain kokeilu- ja kampanjahintatarjouksia. Kokeilutarjousta voi hyödyntää vain, jos ei ole aikaisemmin tehnyt tilausta tai hyödyntänyt kokeilujaksoa tai vastaavaa tarjousta. Tämä pätee, ellei yksittäisessä tarjouksessa toisin mainita. Kampanjoiden ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ellei toisin mainita. Stabenfeldt Digital pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Ajankohtaisen kampanjan ja/tai kokeilutarjouksen rekisteröitymishetkellä voimassa olevat ehdot ilmoitetaan verkkosivustolla. Kun kokeilujaksosi päättyy, se vaihtuu automaattisesti jatkuvaan kuukausitilaukseen, ja Stabenfeldt Digital veloittaa maksutililtäsi seuraavan kuukauden, jos tilausta ei ole päätetty ennen kokeilujakson päättymistä. Stabenfeldt Digital ei lähetä erillistä ilmoitusta kokeilujakson päättymisestä, joten on omalla vastuullasi muistaa, milloin koeaika päättyy ja milloin tilauksesta aletaan veloittaa maksua.

 1. Sopimusaika

Voit peruuttaa tilauksesi milloin vain. Jos peruutat tilauksesi ennen kuluvan kuukauden tilausjakson loppua, tilaus päättyy vasta kuluvan jakson päättyessä, ellei ole kyse kokeilujaksosta, jolloin tilaus päättyy välittömästi. Tlausjakson pituus on 30 päivää. Tilaus peruutetaan verkkosivustollamme. Tilaus on peruttava ennen ennakkoon maksetun kuukausijakson päättymistä ja viimeistään edellisenä päivänä kello 23.59. Muussa tapauksessa tilaus uusiutuu taas kuukaudella, josta peritään voimassa oleva kuukausimaksu. Jos et noudata näitä yleisiä käyttöehtoja, Stabenfeldt Digitalilla on oikeus sulkea sinut välittömästi palvelusta tai peruuttaa tilauksesi. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen voi johtaa myös vahinkovastuuseen. Lisäksi Stabenfeldt Digitalilla on oikeus lopettaa tilauksesi kuukauden sisällä, jos palvelu suljetaan tai sitä uudistetaan.

 1. Peruutusoikeus ja valitukset

Sinulla on oikeus peruuttaa tilauskauppa 14 päivän kuluessa näiden yleisten käyttöehtojen hyväksymisestä (kaupan peruutusoikeus) ja saada täysi hyvitys maksusta. Voit hyödyntää kaupan peruutusoikeutta ottamalla yhteyden Stabenfeldt Digitalin asiakaspalveluun ennen määräajan päättymistä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 15. Voit perua kaupan peruutuslomakkeella. (Peruminen ei kuitenkaan edellytä peruutuslomakkeen käyttämistä.) Verkkosivustolla on lisätietoja kaupan peruutusoikeudesta. Jos yrität ladata, striimata tai käyttää palvelun sisältöä kaupan peruutusoikeuden aikana, suostut siihen, että (i) kyseinen sisältö toimitetaan kaupan peruutusoikeuden aikana ja että (ii) oikeutesi perua kauppa katsotaan menetetyksi toimituksen alkamisen seurauksena, eli et voi peruuttaa kauppaa, vaikka kaupan peruutusoikeus ei olisi päättynyt. Sinulla on edelleen oikeus peruuttaa tilauksesi edellä olevan kohdan 8 mukaisesti.

 1. Oikeudet ja velvollisuudet

Stabenfeldt Digital tarjoaa palveluja niiden sen hetkisessä tilassa. Käyttäjä ymmärtää, että palvelujen sisältöä ja toimintoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Stabenfeldt Digital pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman hyvän interaktiivisten lehtien palvelun, mutta ei takaa, että kaikki lehdet ja pelit ovat aina käytettävissä, koska sisältöä päivitetään jatkuvasti. Stabenfeldt Digital voi viestiä kanssasi sovelluksella, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjepostitse Stabenfeldt Digitalin palveluihin olennaisesti liittyvistä asioista, kuten toimintahäiriöistä tai maksuista. Stabenfeldt Digital ei vastaa mahdollisuuksistasi käyttää palveluita olosuhteissa, jotka eivät ole Stabenfeldt Digitalin hallinnassa (kuten jos yhteyksissä tai laitteissasi on ylikuormitusta ja/tai muuta vikaa tai jos käytät palvelua väärin). Jos palveluissa ilmenee puutteita tai keskeytyksiä, Stabenfeldt Digitalilla on oikeus korjata tilanne eikä kyseessä katsota olevan sopimusrikkomus. Lisäksi Stabenfeldt Digitalilla on oikeus kohtuullisessa määrin sulkea palvelut esimerkiksi päivityksiä ja huoltoa varten. Riippumatta näiden ehtojen olennaisen rikkomisen oikeusperusteesta Stabenfeldt Digitalin vahingonkorvausvastuu rajoittuu lievän huolimattomuuden yhteydessä ennakoitavissa olevien vahinkojen kokonaissummaan, mikä on yleinen käytäntö tämän tyyppisissä sopimuksissa. Lievän huolimattomuuden yhteydessä Stabenfeldt Digitalilla ei ole mitään lisävastuuta. Näiden käyttöehtojen materiaalisten velvoitteiden noudattaminen on välttämätöntä, jotta sopimus toteutuu oikein, ja käyttäjä voi normaalioloissa luottaa siihen, että niitä noudatetaan. Edellä mainittua vahinkorajoitusta ei sovelleta lainsäädännön mukaisen velvoittavan vahingonkorvausvastuun osalta. Stabenfeldt Digital pidättää oikeuden siirtää näiden yleisten käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

 1. Palvelujen käyttö ja käyttäjän vastuu

Kaikki Stabenfeldt Digitalin palvelujen kautta tarjoama sisältö on Stabenfeldt Digitalin tai Stabenfeldt Digitalin sisällöntuottajien omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuksilla. Perustamalla tilin ja maksamalla maksun saat palveluihin näiden yleisten käyttöehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden, jota ei voi luovuttaa toiselle. Näiden yleisten käyttöehtojen perusteella palvelun sisällön omistusoikeus tai muut immateriaalioikeudet eivät siirry sinulle tai kenellekään muulle. Käyttäjänä voit lukea lehtiä ja pelata kehittäviä pelejä näiden yleisten käyttöehtojen mukaan tilausjakson aikana. Palvelu on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tai julkisiin tarkoituksiin. Palveluja käyttäessäsi voit ansaita ja käyttää virtuaalisia pisteitä (jäljempänä ”pisteet”). Saat sovelluksessa käyttöösi pisteitä, kun olet saavuttanut tietyn tason palvelussa. Hyväksyt, että näillä pisteillä ei ole mitään yleistä arvoa eikä niitä voi siirtää kenellekään muulle tai käyttää muulla tavalla kuin palveluiden puitteissa. Pisteisiin liittyvät tiedot tallennetaan ja linkitetään tiliisi.Tilisi on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa kolmansin osapuolten kanssa. Voit kuitenkin jakaa tilisi niiden profiilien kanssa, jotka olet lisännyt tiliisi profiileina näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Kaikkien tiliin lisättyjen profiilien on noudatettava näitä yleisiä käyttöehtoja, ja tämä on sinun vastuullasi. Sitoudut siihen, ettet kopioi kokonaan tai osittain lehtiä, pelejä tai muuta Stabenfeldt Digitalin palvelun sisältöä tai millään tavoin ohita teknisiä rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää palvelun sisällön kopiointi tai jakelu esimerkiksi myymällä, kopioimalla, lainaamalla, vuokraamalla tai ottamalla edes omaan käyttöön. Palvelua ei myöskään saa käyttää millään muulla näiden yleisten käyttöehtojen vastaisella tavalla eikä mihinkään laittomaan tarkoitukseen. Ketään muutakaan henkilöä ei saa kannustaa lain tai näiden yleisten käyttöehtojen vastaiseen käyttöön. Olet vastuussa siitä, että antamasi sähköpostiosoite on oikea ja ajantasainen, koska suurin osa tilaustasi ja ostoksiasi koskevasta viestinnästä tapahtuu sähköpostitse. Stabenfeldt Digitalin palvelujen käyttäjänä olet vastuussa siitä, että noudatat mahdollisissa arvosteluissasi/vinkeissäsi voimassa olevaa lainsäädäntöä etkä käytä sanoja tai ilmaisuja, joita voi pitää syrjivinä, loukkaavina tai häiritsevinä foorumeilla, jotka voidaan yhdistää Stabenfeldt Digitaliin. Jos epäilet, että tiliäsi käytetään luvattomasti, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi Stabenfeldt Digitalille ja vaihdettava salasanasi. Olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista vahingoista, joita aiheutuu, jos annat jollekin muulle pääsyn palveluun tilisi kautta. Stabenfeldt Digitalilla on oikeus välittömästi peruuttaa tilauksesi tai estää pääsy palveluun, jos Stabenfeldt Digitalilla on syytä epäillä, että asiaankuulumaton henkilö väärinkäyttää tiliäsi jollakin tavoin. Sinulla ei ole oikeutta siirtää näiden yleisten käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Stabenfeldt Digitalin suostumusta.

 1. Henkilötiedot

Palvelujen tarjoamiseksi Stabenfeldt Digitalin (Stabenfeldt AB:n) on EU:n GDPR-direktiivin mukaisena henkilötietojen rekisterinpitäjänä käsiteltävä tiettyjä henkilötietojasi mukaan lukien nimesi, sähköpostiosoitteesi ja maksutietosi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Stabenfeldt Digitalissa on Stabenfeldt Digitalin tietosuojalausunnossa osoitteessa www.stabenfeldtdigital.fi/tietosuoja.

 1. Kopiointi yms.

Lehtien, pelien ja kaiken muun Stabenfeldt Digitalin palvelun sisällön kaikenlainen luvaton kopiointi ja jakelu on kielletty. Olet henkilökohtaisesti vastuussa siitä, ettei sisältöä jaella kolmansille osapuolille kohdan 11 säännöksissä tarkoitetulla tavalla.

 1. Sovellettava laki

Näitä yleisiä käyttöehtoja tulkitaan ja sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Nämä ehdot eivät rajoita asuinmaassasi ehkä voimassa olevia kuluttajansuojaoikeuksia tai velvoittavaa lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet Stabenfeldt Digitalin kanssa pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimusosapuolten välillä sopimalla. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, kiista käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa.

 1. Yhteystiedot

Stabenfeldt Digitalin, Penny & Friendsin ja GIRL:ITin omistaa ja palvelut toimittaa Stabenfeldt AB, ruotsalainen osakeyhtiö (yritystunnus 556377-8108), jonka virallinen osoite on Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö. Saat yhteyden asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen stabenfeldtdigital.fi. Muut kysymykset voi lähettää postitse osoitteeseen: Stabenfeldt AB, Box 876, SE-201 80 Malmö, Sweden.Nämä ehdot on päivitetty 9.3.2021.

 • Ota yhteyttä

  Copyright © 2022 Stabenfeldt | Stabenfeldt Digital |  All rights reserved

  Ruotsi  | Norja  | Suomi